Lloyd’s

Θα θέλατε νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικό νοσοκομείο; Νομίζετε ότι έχετε περάσει το ηλικιακό όριο ασφάλισης;

Σκεφτείτε ξανά … σκεφτείτε Lloyd’s!!!

Δεν υπάρχει συνδυασμός Απαλλαγής-Συμμετοχής που να επιθυμείτε και να μη μπορείτε να το αποκτήσετε σε πολύ  ανταγωνιστικά ασφάλιστρα!!

Η μοναδική ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s, έχει μια απαράμιλλη συγκέντρωση και εξειδικευμένη τεχνογνωσία αναδοχής.
Η αγορά των Lloyd’s κάθε ημέρα διαμεσολαβεί ασφαλιστικά σε περισσότερες από 200 χώρες, εξυπηρετεί περισσότερες από 50 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, πάνω από 200 εγγεγραμμένους μεσίτες Lloyd’s, ένα παγκόσμιο δίκτυο πάνω από 4.000 τοπικές coverholders και 80 συνδικάτα.

Η αγορά των Lloyd’s λοιπόν, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές στον κόσμο και έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές. Σε ένα απρόβλεπτο παγκόσμιο κλίμα, οι ασφαλιστές μπορούν να βασίζονται στην εμπειρία και τις γνώσεις της Lloyd’s, σε έναν από τους πρωτοπόρους της βιομηχανίας. Πίσω από την αγορά των Lloyd’s είναι η Lloyd’s Corporation. Η Lloyd’s Corporation δεν είναι ασφαλιστής, αλλά ένας ανεξάρτητος οργανισμός και ρυθμιστής που δρα για να προστατεύσει και να διατηρήσει τη φήμη της Lloyd’s αγοράς και παρέχει υπηρεσίες και πρωτότυπη έρευνα, εκθέσεις και αναλύσεις στη βάση των γνώσεων του κλάδου.

Κάτω από ένα παγκόσμιο αξιόπιστο όνομα, η αγορά των Lloyd’s και Lloyd’s Corporation συνεργάζονται για να προστατεύσουν τα συμφέροντά σας, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την αναδοχή της ανθρώπινης προόδου.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια διαμεσολαβεί με τεράστια επιτυχία σε Συμβόλαια Ζωής και Νοσοκομειακά προγράμματα για ηλικίες έως και 85 ετών! more info…

 

UK website: Lloyd’s

Ευρωπαϊκή Πίστη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες.

Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

website: Ευρωπαϊκή Πίστη

Υπέρμετρη επιβάρυνση των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας

Η πρόσφατη εφαρμογή αυξημένου, ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 23% στο τελικό κόστος νοσηλείας των ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με αποφάσεις τις φορολογικής διοίκησης, οι υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών προς τους νοσηλευόμενους ασθενείς υπόκεινται στο σύνολό τους στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος ως γνωστόν αυξήθηκε από 13% σε 23%. Η επιβολή του υψηλότερου συντελεστή σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότεροι συντελεστές Φ.Π.Α., οι οποίοι ισχύουν για επιμέρους υπηρεσίες και αγαθά της νοσηλείας (όπως τα φάρμακα που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6%).

Την ίδια στιγμή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο Κράτος έμμεσο φόρο, το «φόρο ασφαλίστρων» ο οποίος από τον Ιούλιο του 2015 επίσης αυξήθηκε στις ασφαλίσεις υγείας από 10% σε 15%.

Τα προγράμματα υγείας στην Ελλάδα λόγω των πολλαπλών και ανεξέλεγκτων αυξήσεων που υφίστανται οι αποζημιώσεις υγείας (από την υιοθέτηση νέων και συνήθως υψηλού κόστους ιατρικών πράξεων, την αύξησης της συχνότητας των μακροχρόνιων και σοβαρών παθήσεων κ.ά.) ήδη λειτουργούν σε οριακό επίπεδο.

Οι πρόσφατες φορολογικές αυξήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος των προγραμμάτων υγείας, στα οποία βασίζεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού για να διασφαλίσει πρόσβαση στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, αποφορτίζοντας ταυτόχρονα το ήδη επιβαρυμένο σύστημα κοινωνικών παροχών.

Είναι, κατά συνέπεια, προς το συμφέρον του ασφαλιστικού συστήματος και των Ελλήνων πολιτών να υπάρξει μέριμνα ούτως ώστε η ιδιωτική ασφάλιση υγείας να παραμείνει ένα προσιτό αγαθό για το ευρύ κοινό.

 

πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Παραγωγή Ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015

Στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της Παραγωγής ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων οκταμήνου (Ιανουαρίου – Αυγούστου) 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση πλήρη στοιχεία της αγοράς έτους 2014).

Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιριών για το οκτάμηνο του 2015 με τις αντίστοιχες του 2014 προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μείωση 3,3%, η οποία αναλύεται ως εξής :

  • Αύξηση 4% στις Ασφαλίσεις Ζωής
  • Μείωση 9,5% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Όμως, ιδιαίτερα τον μήνα Αύγουστο παρατηρείται μεγάλη μείωση 39,8% στις Ασφαλίσεις Ζωής και μείωση 8,5% στις Γενικές Ασφαλίσεις ως προς τον Αύγουστο του 2014. Ως αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή του μηνός μειώθηκε κατά 25,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Τον Αύγουστο του 2015 τα capital controls και η συνακόλουθη αδυναμία αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων οδήγησαν την ασφαλιστική αγορά Ζωής σε ύφεση. Οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό ως προς το ύψος της μηνιαίας παραγωγής, η οποία μειώθηκε στα €89,7 εκατ., κάτι που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια πριν. Παράλληλα, οι Ασφαλίσεις Ζημιών συνεχίζουν να κινούνται αρνητικά, ως αποτέλεσμα της γενικότερης ύφεσης και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία για την υποβοήθηση της οικονομίας. Για την ασφαλιστική αγορά, η χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών ώστε να ομαλοποιηθούν οι εργασίες των ασφαλιστικών εταιριών στον Κλάδο Ζωής αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα.».

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Μελέτη: Παραγωγή Ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Tα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Ιουλίου του 2015. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 94,4% της  παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 97,4% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2014. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Τον μήνα Ιούλιο του 2015 καταγράφεται αντιστροφή της πορείας των ασφαλίσεων Ζωής, αφού η παραγωγή ασφαλίστρων υπέστη την πρώτη ουσιαστική μείωσή της (-17%) ως προς την παραγωγή του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, γεγονός που είχε να καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2014 (όταν είχαν μειωθεί κατά 5,4%).

Επίσης, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αντέστρεψαν την μηνιαία αύξηση παραγωγής που είχαν καταγράψει τον Ιούνιο (+2,8%) με μεγάλη πτώση (-12,7%). Το αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων επέστρεψε στην ύφεση (-0,6%) μετά την άνοδο που είχε στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου του 2015.

Μόνο τον μήνα Ιούλιο του 2015, η εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, μειώθηκε κατά 60% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014 (από περίπου 20 εκατ. € σε περίπου 8 εκατ. €), λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) που μεταξύ άλλων δεν επέτρεψαν την έκδοση νέων συμβολαίων (ενιαίων ή περιοδικών ασφαλίστρων).

πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Μελέτη: Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015

 

Παιδική Αποταμίευση

Τα παιδιά είναι χαριτωμένα, αλλά σίγουρα κοστίζουν!

Ας δούμε μαζί μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να προετοιμαστούμε οικονομικά από την άφιξη του μικρού μας.

Αναθεωρούμε  τον οικογενειακό μας προγραμματισμό!

Για να μεγαλώσει ένα παιδί που γεννήθηκε το 2013 έως την ηλικία των 18 ετών, θα έχει κοστίσει κατά μέσο όρο περίπου $ 245.000 (σε σημερινά δολάρια), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Αυτό είναι σχεδόν το ένα τέταρτο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων! Επιπλέον ας υπολογίσουμε πως η εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνει τις σπουδές σε κάποια ιδιωτική σχολή ή στο εξωτερικό, για το οποίο μπορούμε εύκολα να προσθέσουμε $ 100,000 έως $ 300.000!

Έχουμε μελετήσει τον προϋπολογισμό μας και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να προετοιμαστούμε για μία τόσο μεγάλη οικονομική ευθύνη?

  • Ξεκινάμε με την ανάλυση τόσο των παγίων όσο και των μεταβλητών μηνιαίων δαπανών μας.
    Στη συνέχεια, καθορίζουμε ποιες δαπάνες είμαστε σε θέση να περιορίσουμε ώστε να ελευθερώσουμε κάποια μετρητά. Ταξίδι; Διασκέδαση; Φαγητό σε εστιατόρια έξω?
  • Τοποθετούμε τα μετρητά που εξοικονομούμε από αυτές τις περικοπές, σε έναν ειδικό λογαριασμό, προορισμένο αποκλειστικά για χρήση των πρώτων εξόδων που θα κάνουμε για το μωρό μας!

Ορίζοντας τις δημοσιονομικές μας προτεραιότητες!

Καθορίζουμε τις οικονομικές μας προτεραιότητες και στη συνέχεια εξασφαλίζουμε ότι οι δαπάνες μας αντανακλούν τις προτεραιότητες αυτές.

Με άλλα λόγια, αν η εξοικονόμηση για τις σπουδές του παιδιού μας είναι πιο σημαντική απ’ ότι ένα μεγάλο σπίτι με αυλή, δημιουργούμε ένα αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα! Θέτουμε τις βάσεις για την παιδική αποταμίευση του παιδιού μας!

Στη συνέχεια, με την μηνιαία εξοικονόμηση που θα έχουμε πετύχει, θα είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε το συμβόλαιό για το μέλλον του παιδιού μας!

Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις μας είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους!

Για παράδειγμα, αν κάνουμε διακοπές μόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία, ή αγοράζουμε ρούχα από επώνυμες μάρκες, αυτά τα επιπλέον χρήματα που δαπανάμε για την κάλυψη των αναγκών αυτών, επηρεάζουν τα πάντα, από το κεφάλαιο για τις σπουδές των παιδιών μας έως το λογαριασμό ταμιευτηρίου έκτακτης ανάγκης που θα θέλαμε όλοι να έχουμε, καθώς και πολλά άλλα.

Αγορές προϊόντων πολυτελείας

Ενώ δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε οικονομία για τα είδη ασφάλειας (όπως καθίσματα αυτοκινήτου, κούνιες, και ενδοεπικοινωνία), δεν υπάρχει κανένας λόγος να δαπανάμε πολλά χρήματα για ρούχα του παιδιού, τα οποία ρούχα δε θα του κάνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ίσως να μπούμε στον πειρασμό να ξοδέψουμε ώστε να φορά τα πιο IN ρουχαλάκια το μωρό μας, ιδιαίτερα εάν αυτό είναι το πρώτο μας παιδί, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε λογικά, διαφορετικά η δαπάνη θα μπορούσε εύκολα να βγει πέρα από την αναμενόμενη των $ 12.000 για τα έξοδα που αφορούν τα παιδιά κατά το πρώτο έτος της γέννησής τους και μόνο.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Μετά την έλευση του νέου μέλους της οικογένειάς μας. θα πρέπει να έχουμε φροντίσει επίσης την ασφάλεια ζωής μας! Εννοούμε την ασφάλεια ζωής του μπαμπά και της μαμάς, η οποία θα παρέχει εισόδημα και στήριξη στο μωρό μας σε περίπτωση που κάτι αδιανόητο μας συμβεί. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, το οποίο μας καλύπτει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γενικά προτιμάται. Θα πρέπει να σκεφτούμε ένα συγκεκριμένο ποσό, ένα ελάχιστο όριο το οποίο θα ήταν απαραίτητο για την ανατροφή του μωρού μας, σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να εργαστούμε ή είμαστε απών από την ανατροφή του! Το ποσό αυτό θα μπορούσε να ήταν η εξής φόρμουλα:
(Μηνιαία έξοδα μωρού * 12 μήνες * 18 έτη) * 2

Αξιολογούμε τα μελλοντικά μας σχέδια

Μόλις γεννηθεί το μωρό, θα συνεχίσουν να δουλεύουν και οι δύο γονείς ή κάποιος θα μείνει στο σπίτι για να φροντίσει το μωρό; Και εάν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα? Σκεφτόμαστε κάποιο παιδικό σταθμό ή πλήρους απασχόλησης νταντά;

Ότι και να αποφασίσουμε, η υπαρκτή ανάγκη έχει δημιουργηθεί και θα πρέπει αργά ή γρήγορα να μας απασχολήσει:

  • Πώς θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τη σύνταξή μας, ώστε να είμαστε σε θέση να βοηθάμε τα παιδιά μας και να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, κατά την τρίτη ηλικία?
  • Πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο ώστε να πραγματοποιήσει το μωρό μας τις σπουδές του ή να ωθήσουμε την επαγγελματική του δραστηριότητα σε 20 χρόνια από σήμερα?

Αποφασίζουμε αυτό που είναι το πιο σωστό για την οικογένειά μας και στη συνέχεια προϋπολογίζουμε τις μηνιαίες μας δαπάνες ώστε να δούμε πώς αυτή η απόφαση μας για το μέλλον θα επηρεάσει τα οικονομικά μας σήμερα!

Φυσικά, η αγάπη προς το παιδί μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να του δώσουμε.

Ξεκινάμε από εκεί, και, είμαστε ήδη στο σωστό δρόμο!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

πηγή: MintLife

Πεδίο ανταγωνισμού ο κλάδος υγείας

Aυξάνεται ο ανταγωνισμός παροχών στον κλάδο υγείας!

Οι τελευταίες ανακοινώσεις της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και της Εθνικής ΑΕΓΑ για αναβαθμισμένες καλύψεις και συνεργασίες με ιδιωτικές κλινικές , έρχονται να προστεθούν σε αντίστοιχες αναβαθμίσεις που έκαναν η ΑΧΑ, η Interamerican , η ING , η Groupama , η Generali , η Allianz , η Eurolife , οι Aσφάλειες Μινέττα και γενικότερα η πλειονότητα των μεικτών εταιρειών έχουν μπει σε ένα ισχυρό ανταγωνισμό στον κλάδο που κινείται ακόμη με έντονους ανοδικούς ρυθμούς.

Πεδίο ανταγωνισμού ο κλάδος υγείας, καθώς οι πολίτες-καταναλωτές επιζητούν στα συμβόλαια Ζωής την χαμένη ασφάλεια από την κατεδαφισμένη κοινωνική ασφάλιση. Το ενδιαφέρον για ασφαλίσεις υγείας φαίνεται και στα call centers των ασφαλιστικών εταιρειών τα οποία κατακλύζονται από τηλεφωνήματα και ερωτήσεις για τα προιόντα , καλύψεις και τιμές. Όπως μας μετέφεραν διαμεσολαβητές, το 60% των υποψήφιων πελατών τους ενδιαφέρονται για την Υγεία και όχι για το αυτοκίνητο όπως γίνονταν πριν από χρόνια.

Ο κλάδος υγείας ζει ίσως την καλύτερη στιγμή του ιστορικά από την δεκαετία του ’70. Οι φόβοι των ασφαλιστικών εταιρειών εστιάζονται όχι τόσο στην εισοδηματική ικανότητα πληρωμών για τους ασφαλισμένους όσο για τη δυνατότητα επιβίωσης των ιδιωτικών κλινικών μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης πίεσης ρευστότητας που δημιουργεί η καθυστέρηση αποζημιώσεων και οι περικοπές (claw back και rebate) που έχει επιβάλει μονομερώς ο ΕΟΠΥΥ. Εάν καταρρεύσει ο κλάδος των ιδιωτικών κλινικών, τότε οι ασφαλιστικές θα χάσουν τους παρόχους για να πουλήσουν τις ασφαλίσεις τους.

Έτσι στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις κλινικές δέχονται να πληρώσουν αυξημένα τιμολόγια (σε περίοδο που όλοι κάνουν εκπτώσεις) προκειμένου να εξασφαλίζουν την συνεργασία αλλά και να στηρίζουν κεφαλαιακά τις επιχειρήσεις , των οποίων τις υπηρεσίες χρειάζεται να πουλήσουν. Οι αυξήσεις αυτές νομοτελειακά είτε θα απορροφηθούν από τις εταιρείες είτε θα περάσουν επιμερισμένες στα μελλοντικά ασφαλιστήρια υγείας. Αν μάλιστα αυξηθεί ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας τότε αναγκαστικά θα κληθούν και οι 3 πλευρές να τον πληρώσουν , οι κλινικές- οι ασφαλιστικές – οι πελάτες. Παράπλευρες απώλειες για όλους…

πηγή: www.insuranceworld.gr

Εθνική Ασφαλιστική – Ερρίκος Ντυνάν

Η πολύχρονη συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center από σήμερα γίνεται πιο δυνατή!

Μια σειρά δωρεάν παροχών, προνομιακών τιμών και εκπτώσεων, στις υπηρεσίες του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έρχονται να συμπληρώσουν την ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων της Εθνικής Ασφαλιστικής με ατομικό πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς να τους επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος, χαρίζοντάς τους ουσιαστική βοήθεια στην κάλυψη των αναγκών για τη φροντίδα της υγείας τους.

Η Εθνική Ασφαλιστική, ως ηγέτης της ασφαλιστικής αγοράς, στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, που μέχρι σήμερα εξασφάλιζε απευθείας κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξελίσσεται και προσφέρει επιπλέον δωρεάν παροχές ενισχύοντας έτσι τα συμβόλαια κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης που οι ασφαλισμένοι της διαθέτουν.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε περίπτωση επείγοντος & έκτακτου περιστατικού, στις ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Ωτορινολαρυγγολόγου, καθώς και Νευροχειρουργού.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως το ποσό των 400€ για κάθε περίπτωση επείγοντος & έκτακτου περιστατικού, ενώ απολαμβάνουν έκπτωση 50% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο των διαγνωστικών εξετάσεων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού.

Μπορούν επίσης, να προγραμματίσουν δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Ωτορινολαρυγγολόγου και Νευροχειρουργού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, ενώ επωφελούνται από την προνομιακή τιμή των 25€ ανά επίσκεψη σε ιατρό κάθε επιπλέον ειδικότητας και την έκπτωση κατά 25% σε περίπτωση που επιλέξουν Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ιατρούς. Άλλες σημαντικές παροχές προς τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η διάθεση ειδικής γραμμής επικοινωνίας 210 6972409, καθώς και η παροχή της δωρεάν μεταφοράς με ασθενοφόρο προς το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, εντός Αττικής, σε περίπτωση που θα προκύψει νοσηλεία.

Τέλος, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center επισφραγίζει την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής με ένα δώρο προς τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Από τις 15/6/2015 έως και τις 30/9/2015, προσφέρει ένα δωρεάν checkup, χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλους τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής, άνω των 18 ετών, που διαθέτουν ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο περιλαμβάνει κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης.

Για ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορούν να καλούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., στο τηλέφωνο επικοινωνίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 210 6972004.

Στόχος πάντα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι να επιβραβεύει την μακροχρόνια συνεργασία και εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της, να ενισχύει τη σιγουριά τους και να φροντίζει για τη διαφύλαξη του πολυτιμότερου ίσως αγαθού τους, της υγείας τους.

πηγή: www.insuranceworld.gr

Προγράμματα Υγείας από τη Generali

Μια νέα φιλοσοφία στις Ασφαλίσεις Υγείας εγκαινιάζει η Generali μέσα από τη νέα προϊοντική γκάμα “Οικογενειακών Προγραμμάτων”. Πιστή στη βασική της αρχή, να διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσω της ασφάλειας, η Generali σχεδίασε τρεις νέες ασφαλιστικές λύσεις που συγκεντρώνουν όλες τις πρωτοποριακές καλύψεις των ατομικών προγραμμάτων υγείας, αλλά καλύπτουν πλήρως όλα τα μέλη κάθε οικογένειας.

Από την πρόληψη, μέχρι την οδοντιατρική περίθαλψη και τη νοσοκομειακή φροντίδα, τα νέα προγράμματα προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Medical Family: Ένα ασφάλιστρο, πολλαπλές παροχές για όλους

Με το Medical Family, ένα πλήρες σύστημα υγείας είναι στη διάθεση ενήλικου και ανήλικου ασφαλισμένου για ο,τιδήποτε κι αν συμβεί. Το πρόγραμμα απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, συνδυάζοντας παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και η μείωση του ασφαλιστικού κόστους. Βασικό του πλεονέκτημα είναι επίσης και η απλοποίηση της ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου, καθώς με ένα συμβόλαιο, ενιαίους ξεκάθαρους όρους και ενιαίο ασφάλιστρο, καλύπτονται όλα τα μέλη της οικογένειας.

Μεταξύ των πρωτοποριακών καλύψεων του Medical Family περιλαμβάνονται οι ειδικοί προληπτικοί έλεγχοι και τα check up ανηλίκων, η κάλυψη του νεογέννητου τέκνου για έναν χρόνο, τα έκτακτα περιστατικά και οι αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου. Επίσης, έχουν προβλεφθεί καλύψεις και για εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως, π.χ. δαπάνες αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή (ολική/μερική ή και προληπτική) και τα έξοδα για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και ραδιοθεραπείες. Στις καινοτομίες του προγράμματος συγκαταλέγονται η κάλυψη δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης για συγγενείς παθήσεις αλλά και η ευελιξία επιλογών στο ποσό απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας και στη δυνατότητα λήψης δεύτερης ιατρικής γνώμης.

Το Medical Family συνεργάζεται με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, τους οποίους και «συμπληρώνει» προσφέροντας επιβραβεύσεις στον ασφαλισμένο, μέσω σχετικού επιδόματος μη χρήσης. Ειδικότερα, σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφαλιστικού φορέα με ποσό μεγαλύτερο του ποσού της απαλλαγής, το 50% της διαφοράς καταβάλλεται ως επίδομα στον ασφαλισμένο.

Health Keeper: Ένας φύλακας υγείας, τώρα για όλη την οικογένεια!

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η Generali δίνει στην οικογένεια τη δυνατότητα να επωφεληθεί όλων των παροχών πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης που περιλαμβάνονται στο αναβαθμισμένο, οικογενειακό Health Keeper όπως: δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, φυσικοθεραπείες και νοσηλεία κατ’ οίκον.

Αναγνωρίζοντας επίσης τις πολλαπλές ανάγκες υγείας του σήμερα, η Generali προχωράει ένα βήμα παραπέρα διασφαλίζοντας για τους ασφαλισμένους της επιπλέον σημαντικές υπηρεσίες υγείας, όπως αυτή του “προσωπικού γιατρού”, καθώς και οφθαλμολογικά και χειρουργικά πακέτα. Το Health Keeper παρέχει ακόμη και πρόσβαση σε υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης και προγεννητικούς ελέγχους σε κορυφαία ιατρικά κέντρα.

Dental Protection: Το πρόγραμμα που χαρίζει χαμόγελα!

Στον ευαίσθητο τομέα της οδοντιατρικής περίθαλψης η πρόταση της Generali ονομάζεται Dental Protection, ένα πλήρες πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις αυξημένες ανάγκες, όχι μόνο των γονέων αλλά και των παιδιών. Το Dental Protection είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που προσφέρει από τον αρχικό διαγνωστικό οδοντιατρικό και ακτινολογικό έλεγχο, την εξειδικευμένη περιοδοντολογική κάλυψη, μέχρι και τη δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών και προσθετικών οδοντιατρικών πράξεων. Στο πακέτο καλύψεων περιλαμβάνεται επίσης η προληπτική και παιδοδοντική φροντίδα ενώ καλύπτονται και τα υλικά των οδοντιατρικών πράξεων.

Τα νέα προγράμματα υγείας από τη Generali, εντάσσονται στη στρατηγική επιλογή της Generali για συνεχή παρουσίαση καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες των ασφαλισμένων.

πηγή: www.nextdeal.gr

Ορίζων Ασφαλιστική

Η Ορίζων Ασφαλιστική, μια αμιγώς Ελληνική εταιρία με σημαντική παρουσία στον χώρο των ασφαλίσεων από το 1964, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις παραδοσιακότερες και οικονομικά σταθερότερες δυνάμεις της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Οι άνθρωποι μας, πάντα διαθέσιμοι, με βαθιά γνώση και εμπειρία του ασφαλιστικού αντικειμένου, προσπαθούν καθημερινά να προσφέρουν σε όλους εσάς, συνεργάτες και πελάτες, αξιόπιστες και ποιοτικές ασφαλιστικές λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες σας ανάγκες.

site: https://www.orizonins.gr/