Επιλογή Προγράμματος 

Ασφάλεια νοσοκομειακού προγράμματος

    Έχετε δημόσιο φορέα ασφάλισης σε ισχύ;

    Έχετε ομαδική ασφάλιση;

    Κάνετε συχνά ταξίδια;    Γράφετε τις εξετάσεις σας στο βιβλιάριο ασθενείας/ χρησιμοποιείτε τον ΕΦΚΑ;    Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την Πολιτική Απορρήτου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και την Πολιτική Απορρήτου της ασφαλιστικής επιχείρησης και συμφωνώ με την επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν Ευαίσθητων, για την σύναψη, εκτέλεση και λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.[acceptance]