Επιλογή Ενέργειας

Ερωτηματολόγιο επιλογής ενέργειας για επιχειρήσεις ή οικιακούς χρήστες

    Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους χρήσης της Seguro Insurance Services, έλαβα γνώση των δικαιωμάτων μου και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.[acceptance]