Σχετικά με εμάς

Η Seguro Insurance Services έχει σαν οδηγό της την παροχή αξιόπιστων, ευέλικτων υπηρεσιών και το συμφέρον των πελατών της. Παρέχει στους πελάτες της προσωπική, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστες λύσεις μέσω των μεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιρειών της εγχώριας και ξένης ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Οι τέσσερις βασικές μας αξίες είναι: η προσφορά, η διαφορετικότητα, η ακεραιότητα και η ηγεσία.

Κατά την καθημερινή επαφή με τους πελάτες μας, οι έννοιες Αλήθεια, Δίκαιο, Καλή Θέληση και Ωφέλιμο Για Όλους συντελούν στην ανάπτυξη και συντήρηση υψηλών ηθικών προτύπων στις ανθρώπινες και επαγγελματικές μας σχέσεις.

Γενικές Ασφάλειες

Με την εγγύηση των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών

Κατηγορίες

Ασφάλειες Ζωής

Αξιόπιστα Ασφαλιστικά Προγράμματα

Κατηγορίες

  • Ασφάλεια Νοσοκομειακού Προγράμματος
  • Εξωνοσοκομειακά Προγράμματα