Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους χρήσης της Seguro Insurance Services, έλαβα γνώση των δικαιωμάτων μου και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.[acceptance]