Κλάδος Αστικής Ευθύνης για το έτος 2014

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε και δημοσίευσε μελέτη αναφορικά με τον κλάδο Αστικής Ευθύνης για το έτος 2014.

Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης για το έτος 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε στα € 76.6 εκατ. παραγωγή.
Σε σχέση με το 2013 η παραγωγή εμφάνισε ελαφρά αύξηση 0,4%.

Οι αποζημιώσεις του Κλάδου το 2014 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα € 41,7 εκ. (καταβολές και εκκρεμείς).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ ανέφερε:

«Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αποτελεί έναν κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων που καλύπτει την ευθύνη έναντι τρίτων για επαγγελματίες, εργοδότες, ελαττωματικά προϊόντα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.ά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνεται αυστηρότερο. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έρχεται ουσιαστικά να προστατέψει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ολοένα πιο σύνθετο νομικό περιβάλλον. Είναι αξιοσημείωτο πως ο δείκτης της ζήτησής της παρουσιάζει οριακή αύξηση σε αντίθεση με τη μείωση που παρουσιάζουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι γενικοί ασφαλιστικοί κλάδοι και τη γενικότερη οικονομική ύφεση της χώρας. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε πως το 2014, ενώ το σύνολο των Γενικών Ασφαλίσεων σημείωσε μείωση 10,1% σε σχέση με το 2013, το ύψος της παραγωγής των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με θετικό πρόσημο 0,4%».

website: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Μ
ελέτη: Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014